STV | RVG | Prevencija i edukacija | Parodontologija | Estetska i konzervativna stomatologija | Protetika | Implantologija i kirurgija | Dječja stomatologija | Terapija straha | Ozonoterapija - infection control | Izbjeljivanje zubi | Zubni nakit | Posebna ponuda | Cjenik

Online videoskopska stomatologija

Ordinacija dentalne medicine Radionov > Usluge > Posebna ponuda

Posebna ponuda

POSEBNA PONUDA

- Mikroskopska on line stomatologija (korištenje žive slike uvečane 90 puta u odnosu na klasično ogledalo što odgovara 9000% boljem viđenju u odnosu na rad sa  ogledalom)

- Ozonoterapija (zamjenjuje aplikaciju antibiotika kod prisutnih bakterija, virusa i gljivica, te na taj način ubrzava zaraštavanje i oporavak)

- Dental styling


Pronađi sadržaj

Prijašnje ankete

Newsletter

E-mail:

© 2008. Radionov - Stomatološka poliklinika

Vemax