STV | RVG | Prevencija i edukacija | Parodontologija | Estetska i konzervativna stomatologija | Protetika | Implantologija i kirurgija | Dječja stomatologija | Terapija straha | Ozonoterapija - infection control | Izbjeljivanje zubi | Zubni nakit | Posebna ponuda | Cjenik

Online videoskopska stomatologija

Ordinacija dentalne medicine Radionov > Usluge > Parodontologija

Parodontologija

Korištenje RVG-a i denzitometrijske analize kosti omogućava rano otkrivanje i liječenje danas sve učestalijih parodontnih bolesti. Primjena ozona drastično smanjuje upalu i krvarenja gingive i parodontnih džepova.

Pronađi sadržaj

Prijašnje ankete

Newsletter

E-mail:

© 2008. Radionov - Stomatološka poliklinika

Vemax