STV | RVG | Prevencija i edukacija | Parodontologija | Estetska i konzervativna stomatologija | Protetika | Implantologija i kirurgija | Dječja stomatologija | Terapija straha | Ozonoterapija - infection control | Izbjeljivanje zubi | Zubni nakit | Posebna ponuda | Cjenik

Online videoskopska stomatologija

Ordinacija dentalne medicine Radionov > Usluge > Implantologija i kirurgija

Implantologija i kirurgija

Implantološki pristup rješavanju protetskih problema djelomične ili potpune bezubosti poboljšava kvalitetu života, a terapija ozonom nakon vađenja zuba ubrzava procese cijeljenja i smanjuje učestalost i intenzitet postoperativnih bolova.

Kako nadoknaditi izgubljene zube?

Upoznajte korak po korak postupak nadomještenja jednog zuba implantantima, i izradu jednostavnog fiksnog rada (mosta) na implantantima

1. Pregled i dogovor sa stomatologom

Prvi je korak u terapiji razgovor sa stomatologom, nakon kojega slijedi detaljan stomatološki pregled. Prije ugradnje implantanta svi ostali zubi, uključujući zubno meso, moraju biti sanirani (bez karijesa, granuloma...) Analizom rendgenske slike čeljusti provjerava se stanje kosti i određuje mjesto postavljanja implantanta.

NAPOMENA: Za slikanje zubnog luka već danas koristimo prvi CBCT u Zagrebu (3D stomatologija). Radi se o aparatu i načinu slikanja Vaših zubi sa drastičnim smanjenjem štetnog zračenja.SCANORA 3D kombinira nisku dozu zračenja, brzu sintezu slike i visoku preciznost. Standardna rezolucija nudi najniže zračenje, a visoka rezolucija poboljšava preciznost i povećava količinu podataka na snimci. Najmanji voxel (volume element-jedinica veličine prikazivanja) koji se može postići jest veličina od 0.13 mm i to na 3D S polju. U svrhu manjeg zračenja pacijenata rezolucija se smanjuje s povećanjem veličine polja.

                                                                                                                                                                <<<Opširnije


2. Ugradnja implantata

Kirurški zahvat se izvodi u ordinaciji pod lokalnom anestezijom, prilikom kojeg pacjent ne osjeća bol. Zahvat ugradnje jednog implantata traje otprilike 30 minuta. Nakon postavljanja, implantant miruje 3-6 mjeseci kako bi se kost spojila sa površinom implantata. Za to vrijeme pacjent nosi privremeni rad.

Implantat može biti od titana ili cirkonija

3. Otisak i izrada definitivnog rada

Nakon 3-6 mjeseci uzima se otisak nad implantatom kako bi se izradila nadogradnja i krunica zuba, tj. definitivan rad. Unutar 7-10 dana definitivan rad je gotov i Vi možete ponovno uživati u Vašem osmijehu.


4. Održavanje "umjetnog" zuba

Umjetni zubi održavaju se poput vaših prirodnih zuba redovitim i pravilnim četkanjem dva puta dnevno. Pravilnom oralnom higijenom oni mogu trajati jako dugo. Ne smijemo zaboraviti kontrolni pregled koji bi se trebao obavljati dva puta godišnje.

Implantati od cirkonija

Cirkonij-oksid ill tocnije Y-TZP cirkonij-oksid stabiliziran itrij-oksidom (itrijem stabilizirani tetragonalni cirkonijevi polikristali) uspjesno se koristi u ortopediji za izradu glavica proteza za zglob kuka. U cijelom svijetu je do-kumentirana primjena u vise od 400.000 slucajeva.

Na temelju brojnih ispitivanja starenja i mehaničkog opterećenja može se  zaključiti da mehanićke karakteristike materijala Y-TZP nakon fiziološkog razdoblja uporabe od 50 godina pokazuju dovoljno visok stupanj čvrstoće za kliničku primjenu u ortopedskim ili dentalnim implantatima. Y-TZP je u različitim ispitivanjima in vitro i in vivo pokazao da nema mutageni ili kancerogeni učinak i to niti na testu aberacije kromosoma ni na Amesovom testu. Ispitivanja pokazuju da se u kontaktu različitih keramika, koje sadrže cirkonij-oksid, i kostiju ili mekih cesti ne očekuju lokalni toksični učinci.

U stomatologiji se cirkonij-oksid dosada koristio uglavnom u obliku konfekcioniranih korijenskih kolčića (stif-tova), ortopedskih kvačica ili sidrista implantata u celjusnoj ortopediji. Obrada cirkonij-oksida dosada se odvijala u gusto sinteriziranom stanju te je povezana s izrazito velikim, visokim trošenjem alata i utroškom velikog broja radnih sati. Zahvaljujući obradi materijala u predsinteriziranom stanju sustav Cercon nudi novu racionalnu i ekonomićnu tehniku završavanja krunica i mostova od cirko­nij-oksida u zubnom laboratoriju. Statička prijelomna čvrstoća frezanih tročlanih mostova za bočne zube na bazi cirkonij-oksida je u usporedbi s tročlanim mostovima od prešane keramike (Empress II) ili infiltracijskih keramika (InCeram Alumina) veća za faktor 2 - 3. Dinamićka izdržljivost (čvrstoća) materijala Y-TZP je oko tri puta veća od vrijednosti za InCeram Alumina. Uspoređivanjem prijelomne čvrstoće lateralnih krunica od pune keramike i nadomjestaka od cirkonij-oksida pripravljenih sustavom Cercon pokazalo se da ovi potonji imaju znaćajno vise vrijednosti prijelomne čvrstoće nego sustavi od pune keramike dosada prisutni na tržištu (InCeram Zirconia, Procera, Empress II). Dinamička čvrstoća materijala Y-TZP trostruko je veća od vrijednosti koje ima materijal InCeram Alumina. Ispitivanja lomljivosti krunica za prednje zube prove-dena in vitro pokazala su da nadomjesci od Cercona imaju podjednake vrijednosti kao i metalne krunice izrađene na bazi legura od plemenitih metala.

Implantati od titana

Najviše se preporučuju implantati od titana ili legura, jer su mehanički prihvatljivi, neškodljivi i ne izazivaju reakciju odbacivanja stranog tijela
Titan se koristi zbog svoje biološke neutralnosti, jer je vrlo važno da tkivo prihvati ugrađeno strano tijelo. To se događa tijekom perioda oseointegracije, kada usadak srasta s kosti. Ukoliko nema dovoljno koštane mase, moguće ju je obnoviti prije ugradnje implantata. Prilikom ugradnje implantata, susjedni zdravi zubi se ne oštećuju.

Općenito o implantatima

Razvojem tehnologije na tržištu se mogu naći i kombinirani dentalni implantati. Proizvode se od metala (titan ) te uz nanošenje sloja od drugog materijala (keramika). Iako je keramika izrazito biokompatibilna, ali zbog slabije čvrstoće pri djelovanju fizičkih sila dolazi do lomljenja i dislokacije fragmenata tog površinski nanesenog materijala s implantata. Pri tome se stvaraju uvijeti za iritaciju okolnog tkiva, ulazak mikroorganizama što rezultira periimplantitisom, s mogućom posljedicom gubitka implantata. Iz navedenih razloga kombinirani dentalni implantati ne doživljavaju kliničku primjenu (12).

Obzirom na formu razlikujemo igličaste, konične, cilindrične te pločaste ili lisnate dentalne implantate. Vijčani i cilindrični implantati se u anglosaksonskom području nazivaju "root form implants". Vijčani implantati se sa odgovarajućim priborom učvršćuju u kost, gdje se pomoću navoja mehanički fiksiraju (macro-interlocking), (Schmitz 1991.g.). Na ovima se postiže povećanje kontaktne površine. Stabilitet proizlazi iz modula elastičnosti i čvrstoće kosti za cilindrične implantate.

 Navedeno vrijedi i za pločaste implantate, kod kojih se primarni stabilitet postiže tzv. press-fitom
Unatoč napretku stomatološke protetike i stomatologije uopće, standardne fiksne i mobilne proteze pokazuju brojne žvačne, fonacijske, estetske i druge nedostatke. S aspekta tradicionalne stomatologije, mogućnosti protetskog zbrinjavanja bezubih pacijenata ograničene su i ovisne o anatomskim okolnostima u usnoj šupljini, s obzirom na to da plan protetske terapije uglavnom ovisi o postojećim zubima (njihovu broju, razmještaju i parodontološkoj vrijednosti). Uz to, kliničko-tehničke mogućnosti plana terapije ovise i o stanju alveolarnih nastavaka (grebena) bezubih područja.
S obzirom na te činjenice, radi reduciranja nedostataka standardne protetike i postizanja većega funkcijskog jedinstva proteza i stomatognatog sustava, u stomatologiji se sve više proučavaju i koriste implantati, koji otvaraju mogućnost da se protetski radovi, na zadovoljstvo pacijenata, isplaniraju drukčije i kvalitetnije.

                                                                                                                                                                     <<<Opširnije
Pronađi sadržaj

Prijašnje ankete

Newsletter

E-mail:

© 2008. Radionov - Stomatološka poliklinika

Vemax