Stručni tim | Virtualna šetnja | Tehnologije | Poznati pacijenti | Foto galerija

Online videoskopska stomatologija

Ordinacija dentalne medicine Radionov > Ordinacija > Foto galerija

Foto galerija

Galerija:

Upoznavanje sa pacijentom


Prvi pregled


RVG


Dijagnoza


Sedacija sa dušičnim oksidom


Laser


Meki laser


3D fleksibilni optradam (koferdam)


On-line videoskopska stomatologija


3D fleksibilni optagram


Izbjeljivanje zubi


Implantologija


Odlazak zadovoljnog pacijenta

Pronađi sadržaj

Prijašnje ankete

Newsletter

E-mail:

© 2008. Radionov - Stomatološka poliklinika

Vemax